Информационна сигурност, Варна

ОРЗД

ОРЗД/GDPR (Общ регламент за защита на личните данни/General data protection regulation) представлява най-голямата промяна, правена в Интернет ерата, в областта на обработването и съхранението на лични данни на граждани на Европейския съюз.

Тази регулация беше одобрена от Европейския парламент на 14 април 2016 г.

От 25 май 2018г. година всички фирми и организации, които използват или съхраняват  перонална информация на граждани на Европейския съюз, ще бъдат задължени да притежават  съвместима с ОРЗД/GDPR  среда за обработка на лични данни.  Това ще включва както всички компании със седалище страна от Европейския съюз, така и всички останали, които не са базирани в страна от Европейския съюз, опериращи с данните на негови граждани.

Една от основните цели е субектът на данни да притежават повече права относно това как ще се използва, споделя, обработва и заличава личната му информация.

Друга важна част от регулацията е въвеждане на необходимите ИТ мерки за сигурност за защита на личните данни.

Организации, в които са установени нарушения, подлежат на имуществена глоба, която достига до 20 милиона евро или до 4% от годишния оборот, като се прилага по-голямата от двете суми.  

Компаниите, които са субект на ОРЗД включват (но не само):

 •        Финансови инстутуции
 •        Счетоводни фирми
 •        Компании, предоставящи хотелски услуги
 •        Всяка компания, която притежава отдел „Човешки ресурси”
 •        Доставчиците на интернет
 •       Юристи / адвокати
 •        Нотариални кантори
 •        Агенции за подбор на персонал 
 •       Частни медицински институции и зъболекарски практики
 •        Таксиметрови компании, чиито уеб приложения изискват попълване на лични данни
 •        Онлайн търговци / магазини
 •        Куриерски компании
 •        Центрове за приемане на обаждания
 •       Търговци, издаващи гаранционни карти
 •        Кредитни институции
 •        Застрахователни институции
 •        Туроператори
 •        Туристически агенции
 •        Архитектурни фирми
 •        Строителни компании
 •        Компании, осъществяващи надзор в строителството
 •        Охранителни фирми
 •        Частни училища/школи

Ние силно препоръчваме всяка организация, засегната от този регламент, да започне процеса по въвеждането му възможно най-скоро, тъй като е вероятно това да отнеме няколко месеца!

Нашата компания може да предостави професионални услуги на виско ниво, да ви помогне да организирате данните, с които оперирате и да въведе необходимите процеси за постигане на съответствие с изискванията на ОРЗД/GDPR.

Опитът на нашия екип в ИТ информационната сигурност, вътрешен одит, управление на риска, получен в  международни финансови институции в продължение на повече от 10 години, ще осигурят или придадат допълнителна стойност на Вашата програма за защита на данните. Работейки заедно с нашия опитен юридически екип, ние можем  да осигурим цялостното изпълнение и да гарантираме, че Вашата компания отговаря на изискванията на ОРЗД/GDPR.

Нашите услуги включват:

 •       Анализ на работните процеси и одит на списъка с данни, което ще Ви позволи да определите количеството на личните данни, които притежавате и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се изпълнят изискванията на регламента.
 •      Осигуряване на необходимите юридически процедури и методи, за да се приведе информацията в съответствие с ОРЗД.
 •      Оценка на риска.
 •      Оценка на въздействието върху поверителността на данните.
 •      Въвеждане на необходимите ИТ решения.
 •      Списък  на дейностите относно ОРЗД.
 •      План за непрекъснатост на дейността.
 •      Планиране и консултация по въпросите, засягащи ОРЗД.
 •      Осигуряване на служител по защита на личните данни, като услуга, за изпълняване на изискванията на ОРЗД.
 •      Нашите управляеми услуги за информационна сигурност ще Ви дадат увереност, че личните данни, които съхранявате, са надеждно защитени чрез системите ни за наблюдение, регистрация и реакция при инциденти в сигурността.
 •      Възможностите за присъствено и дистанционно обучение ще обезпечи Вашия персонал с достатъчно познания, за да разбира и осъзнава индивидуалните си отговорности относно ОРЗД.
 Тъй като много от дейностите по ОРЗД/GDPR изискват присъствие на място, в момента оперираме на територията на Варна, Добрич и Шумен.Меню

Начало
За нас
Поддръжка
Контакти
Информация

Защо N.K. NETWORKS?
Нашият опит
Новини
Производители
Контакти

България, гр. Варна 9000,
ул. "Македония" 126, вх.4, ет.4


Телефон: 0895 426222
Email: office@nk-networks.net

Всички права запазени N.K. Networks. Политика за защита на личните данни